Генеральний опис Лівобережної України 1767р.

Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769рр. знаходиться в Центральному державному історичному архіві м. Києва. Відомості про с. Старе зустрічаються в 3 справах:

Ф.57 Оп.1 сп. 195 ст. 67-68; 80-85; 180-181

Ф.57 Оп.1 сп.198 ст. 3-26

 

Ф.57 Оп. 1 сп. 340

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст третього тому Рум’янцевського опису.

село Старе:

  1. Відомість покійного сотника Миколи Афендика на 6 арк.
  2. Відомість церкви, школи та ін. на 4 арк.
  3. Відомість про церковне поле на 2 арк.
  4. Відомість намісника Андрія Федорова на 4 арк.
  5. Відомість єсаула сотенного Кіндрата Мисника на 4 арк.
  6. Відомість перекладача Василя Варфоломієва на 4 арк.